ProductsLONGMED GROUP

ลองเมด กรุ๊ปโรงพยาบาล ร้านขายยา

สินค้าได้รับการยอมรับจำหน่ายในร้านยาและ
และใช้โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศSHOP


 มาตรฐานสากล

สินค้าได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามมาตรฐานสากลSHOP
จัดส่งด่วน

จัดส่งสินค้าด่วนทั่วประเทศ
SHOP

NEW ARRIVAL
สินค้ามาใหม่
THE BRANDSFIND US

บริษัท ลองเมด กรุ๊ป จำกัด
38/15 ถ.นางแว่นแก้ว ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000


โทร. 035-962-702

longmedgroup@hotmail.com

Copyright ® 2017-2023 longmedgroup.com